Luna Yoga®

Eski olupta yeniden canlandırılmış bir vücut sanatı ve iyileşme şeklidir.

Yoga geleneğinde kökü olup psikoloji ve tıp`daki modern bilgileri içinde harmanlamıştır.

İnsan Luna Yoga`da duruşlar ve hareketlerle kendi merkezinde bulunan gücü algılar.

Doğurganlık ve yaratıcılık sex organlarının bulunduğu pelvik tabanı`ndan çıkarak gelişir.

Meditasyon ve gevşeme, insanı kendini hissederek yaşamanın, derinliğine götürür.

„Gelenek, ateşin elden ele verilmesi demektir, küle tapınmak değil“

 Gustav Mahler 

luna yoga